fbpx
opleiding integraal essentiecoach
ZIJNsgericht coachen met lichaamswerk, ademwerk, systemisch werk en meditatie.
CRKBO KTNO Erkende Opleiding

✓ algemene coachvaardigheden  ✓ boeddhistische psychologie   ✓ non-dualiteit   ✓ zijns-gericht coachen   ✓ lichaamsgerichte interventies
✓ individuele opstellingen en systemisch tekenen  ✓ inquiry methoden   ✓ reflectiemethoden  ✓ psycho-educatie   ✓ en meer

Erkende coach opleiding op HBO niveau van 1 jaar.

Informatie-bijeenkomsten en workshop

Om een beter beeld van de opleiding te krijgen kun je deelnemen aan de online informatie-bijenkomsten of aan een korte introductie workshop in Zwolle.

Aan de online bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Deelname aan de introductieworkshop kost 25 euro.
De introductieworkshop ‘Zelfonderzoek en bewustZIJN’ kun je zien als een kennismaking met wat we in deze opleiding doen.

*Indien de opleiding dan reeds vol zit worden de online bijeenkomsten geannuleerd.
Voor extra informatie kun je vooraf ook altijd contact opnemen.


Data online bijeenkomsten
dinsdag 28 mei 2024
– 19.30 uur tot ongeveer 20.30 uur
maandag 21 oktober 2024 – 19.30 uur tot ongeveer 20.30 uur

Data introductie workshop in Zwolle
zondag 27 oktober
– 13.00 tot ongeveer 16.00 uur

De introductie workshop is op de leslocatie; Burgemeester van Roijensingel 10a in Zwolle (in het Gebouw van YogaYou).

> Klik hier om je aan te melden voor een online informatie-bijeenkomst
> Klik hier om je aan te melden voor de introductieworkshop ‘Zelfonderzoek & BewustZIJN’

Bekijk deze videocompilatie waarbij
docent Rikkie Postema drie deelnemers coacht.

Opleiding integraal essentiecoach

Met deze beroepsopleiding tot ‘Integraal Essentiecoach’ kun je een erkend certificaat halen, een eigen praktijk beginnen of je praktijk aanvullen met wat je hebt geleerd. Maar het grootste cadeau is misschien dat je gedurende de opleiding je eigen essentie meer tot uitdrukking kunt laten komen. De opleiding is daarmee ook geschikt voor je persoonlijke ontwikkeling zonder de intentie om een praktijk te starten. In feite is het één groot ‘zelf’onderzoek. Je kunt het dan ook zo zien dat het niet alleen een coach opleiding is, maar ook een coach traject waarbij je intensief wordt gecoacht door de docent en elkaar.

Inhoud opleiding

Wat je leert tijdens de opleiding:

Algemene Coachvaardigheden

 • Exploreren
 • Parafraseren
 • Waarderen en positief bekrachtigen
 • Aanwezigheid
 • Ontspannen en meditatie
 • Confronteren
 • Uitnodigen (uitdagen)
 • Ruimte geven
 • Zelfonthulling
 • Doelen stellen & werkwijze bepalen
 • Evalueren (geven en ontvangen van feedback)

Specifieke Coachvaardigheden

 • Zelfonderzoek
 • Inzetten van diverse meditaties
 • Zijns-gericht coachen
 • Toepassingen van lichaamswerk
 • Toepassingen van ademwerk
 • Individuele Opstellingen en Systemisch tekenen
 • Inquiry Cirkel
 • Psycho-educatie geven
 • Bevrijdend reflecteren

Verdiepende theorie en toepassing:

 • Boeddhistische psychologie
  • Identificatie
  • Twee realiteiten
  • Constante stroom van verandering
  • Tibetaanse levenswiel
  • Geluk – verlangen – hechting – weerstand
  • Opbouw van het Ego
  • Waarneming en gedachten
  • ZIJN
  • Compassie
 • Bewustzijnsstaten
 • Afweermechanismen
 • Non-dualiteit
 • Persoonlijke visie en missie bepalen
 • Overdracht en Tegenoverdracht
 • Dramatiseren of ontkennen
 • Verborgen behoeftes
 • Het brein en meditatie
 • Bedrijfsvoering en professionalisering

Docenten van deze opleiding

rikkie ppostema hoofddocent coach opleiding

Rikkie Postema
Hoofddocent

Geregistreerd counseller/coach / Gecertificeerd mindfulness supervisor / Mindfulness- trainer en therapeut /
Meditatie- en yoga docent / Rebalancer / Auteur / Docent en trainer

Lees meer over Rikkie Postema

Gerjan Schoemaker meditatieleraar

Gerjan Schoemaker
Gastdocent en assistent

Hoofddocent ‘opleiding meditatieleraar’ / Begeleider vipassana retraites /
Trainer en begeleider van diverse cursussen en activiteiten gerelateerd aan meditatie en boeddhisme

Lees meer over Gerjan Schoemaker

Wat doet een integraal essentiecoach?

 

De doelgroep van een integraal essentiecoach bestaat uit mensen die ergens tegenaan lopen en hier een richting in zoeken om beter inzicht te krijgen en tot andere perspectieven te komen. Dit kan op relationeel vlak zijn, op werkgebied of over veranderingen die in het leven zijn opgetreden. Iemand wil verbetering in een ongewenste situatie brengen of leren beter met een situatie om te gaan. 

De visie van de opleiding is dat de beleving van wat er gaande is afhangt van de mate waarin je in contact bent met je essentie. Dat komt neer op het hebben van een vrije, open, heldere en reële blik. Die vaardigheid komt vanuit het innerlijk, waar essentie is gelegen. Essentie is hetgeen we van nature zijn.

Wat wordt bedoeld met het woord integraal?

Binnen de context van integraal essentiecoach betekent integraal enerzijds dat we het geheel beschouwen vanuit fysiek oogpunt, mentaal oogpunt en spiritueel oogpunt. Anderzijds betekent integraal ook dat verschillende traditioneel Oosterse visies samenkomen met moderne kennis en methoden. 

Wat wordt bedoeld met het woord essentie?

Essentie is het antwoord op de vraag wie je werkelijk bent. Wie je bent als je valse identificaties hebt losgelaten. Wanneer je conditioneringen en de geconstrueerde persoonlijkheid doorziet en hoe bepaalde structuren werken die verantwoordelijk zijn voor het ervaren van problemen en moeilijkheden. Essentie is actief als je situaties ziet zoals ze werkelijk zijn en kunt handelen en denken vanuit altruïstisme (onbaatzuchtigheid), kalmte, mededogen, liefde en evenwicht.

Essentie wordt ook wel vertaald naar bron. We worden allemaal als een open, nieuwsgierig en liefdevol mens geboren en in de loop der tijd wordt datgene wat we in essentie zijn steeds verder overschaduwd. Door middel van coaching willen we mensen inzicht geven in wie ze in essentie zijn, en die essentie als het ware weer op de voorgrond krijgen.

Essentie wordt in verschillende stromingen uiteenlopen benoemd, zoals: het Goddelijke, het absolute, puurheid, energie en dergelijke. Woorden die verwijzen naar puurheid, of zuiverheid, wat niet ontwikkeld hoeft te worden omdat het er al is. Essentie kan echter niet of nauwelijks tot uitdrukking komen omdat ieder mens vanuit een overlevingsmechanisme een muur tussen het ‘ik’ en essentiekwaliteiten heeft opgebouwd. Bij de een is deze muur massiever dan bij de ander.

Integrale essentiecoaching heeft de intentie om de ingang in de muur te vinden. Een opening waardoor essentiekwaliteiten gezien en herkend kunnen worden, waardoor meer vanuit essentie gedacht en gehandeld kan worden. Dit is een proces wat tijd, geduld en oefening nodig heeft.

Wat is kenmerkend aan deze opleiding

De opleiding is gericht op inzichten uit het boeddhisme en Advaita. De wijsheden uit deze stromingen bieden perspectieven om vrijer te leven. Niet direct om problemen op te lossen, maar om onszelf en anderen te zien zoals het werkelijk is. Vanuit onze eigen essentie kunnen we die vrijheid van denken en ZIJN tegemoet treden. De leergang van de opleiding gaat richting die essentie, om die te herkennen en tot expressie te laten komen. Essentie bestaat uit een aantal kwaliteiten die we niet vanuit puurheid kunnen ‘doen’, maar die we wel kunnen ZIJN.

Voor de student betekent dit een mogelijkheid om te ontdekken hoe zelf vanuit ZIJN’s bewustzijn te kunnen denken en handelen om vervolgens anderen te begeleiden vrijer, helderder, bewuster en tevredener in het leven te staan in relatie tot zichzelf en anderen.

Oriëntatie, integratie en transformatie

De route van de werkvormen:

Transformatie naar een vrije mentale staat van ZIJN gaat samen met draagkracht en helderheid en het zien van verschillende perspectieven. De weg begint met oriëntatie op eigen gedrag en gedachten en hoe zich dat gedurende de levensloop heeft gevormd. Vervolgens zal oefenen met verbindende kwaliteiten opening bieden om nieuwe perspectieven te zien.

Problemen en moeilijkheden komen in een ander daglicht, mede door het inzicht op wat de essentie van het ‘ik’ is. Gedurende het proces van oriëntatie en integratie kunnen ZIJN’s kwaliteiten steeds vaker van nature tot expressie komen. Dit betekent meer helderheid, tevredenheid, compassie en ZIJN wie je werkelijk bent.

orientatie -emoties

Oriëntatiefase

Oriënteren op de ongewenste situatie.

De oriëntatiefase bestaat uit:

 • Oefenen (bewustzijnsoefeningen, meditaties, visualisaties, huiswerkopdrachten)
 • Beschouwen (onthaasten, meditatie, nadenken, voelen)
 • Terugkijken (Wat gebeurde er? Wat waren de gedachten, het gedrag en de houding)
integratie-beoefening

Integratiefase:

Integratie is een tussenstap om als compleet mens (=essentie) te functioneren. Als de oriëntatiefase voldoende voedingsbodem heeft aangemaakt is het tijd voor deze tussenstap. Dit is een fase van:

 • Herkennen (inzien hoe en wanneer de persoonlijkheid essentie overschaduwt)
 • Actie (meditatie en experimenteel verbindende kwaliteiten in praktijk brengen en het effect hiervan ervaren)
 • Zo nodig even terug naar de oriëntatiefase

transformatie - essentie

Transformatiefase:

Transformatie uit zich in mentale vrijheid die door bepaalde eigenschappen loskomt. Deze eigenschappen zijn ZIJN’s kwaliteiten. Geleidelijk ontstaat een transformatieproces als gevolg van de integratie van verbindende kwaliteiten.

Wanneer we het hele proces van inzicht en kennis hebben doorlopen kunnen we essentie herkennen. Er zal ook een toename zijn van momenten dat essentie zich manifesteert. Ze zullen ook langduriger en intenser worden. Als we essentie eenmaal hebben ervaren en weten hoe de persoonlijkheid werkt is de weg naar transformatie gelegd. Wat volgt is mentale vrijheid

Voor wie is deze opleiding?

 • Je wilt anderen coachen in één op één begeleiding, of je doet dit al
 • Je hebt affiniteit met meditatie en persoonlijke ontwikkeling
 • Je hebt een open interesse in oosterse psychologie, -filosofie en -methodieken
 • Je bent bereid om je eigen patronen en gedachten te onderzoeken

 

Wat biedt deze opleiding als je al geschoold bent?

Wanneer je bijvoorbeeld al opgeleid bent tot coach, counselor, psychotherapeut en/of -hulpverlener, maatschappelijk werker is deze opleiding een aanvulling op vaardigheden die je al hebt.

 • De werkvormen uit deze opleiding zijn een waardevolle toevoeging op de al bekende werkvormen
 • Boeddhistische psychologie geeft een ander perspectief dan waar de Westerse mind doorgaans op gericht is
 • Door effecten van de lesstof op persoonlijke gedachten en gedrag te betrekken verrijkt dit zowel je privé-leven als je werkpraktijk

Voorwaarden voor certificering

 • 85% aanwezigheid (of in overleg ingehaald/alternatieve opdrachten)
 • Getoetst inzicht, begrip en toepassing van
  • basis coachvaardigheden
  • inquiry
  • wat ZIJN’s kwaliteiten zijn en hoe die tot uiting komen
  • lichaamsgerichte interventies
  • persoonlijk lichaamsbewustzijn
 • Kennis van en herkennen van overdracht-situaties
 • Inzicht in eigen patronen, overtuigingen, gedachtegang en gedrag
 • Kennis van aspecten uit de boeddhistische psychologie
 • Het kunnen toepassen van diverse meditatieve werkvormen
 • Psycho-educatie geven
 • Voeren van intakegesprekken en evaluaties met client(en)
 • Het ontvangen en geven van feedback
 • Eindverslag

Indien niet binnen de kaders van de opleiding aan de voorwaarden wordt voldaan is er een herkansingsmogelijkheid tegen een meerprijs van €120,00.

Erkenning van deze beroepsopleiding

De ‘Opleiding Integraal Essentie Coach’ van Meditatie Instituut Nederland is als beroepsopleiding geaccrediteerd door het platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen: Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) en het Gat Register Opleidingen (GRO). Daarnaast is Meditatie Instituut Nederland een CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling, wat inhoudt dat wordt voldaan aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten heeft deze opleiding ook erkend als bij- en nascholing. Bij veel beroepsverenigingen wordt deze opleiding ook geaccepteerd voor verplichte bij- en nascholing, dit zal per beroepsvereniging nagevraagd of afgestemd moeten worden. De totale opleiding omvat 25.5 ECTS die mogelijk van toepassing zijn voor het verlengen van een lidmaatschap bij een beroepsvereniging.

KTNO erkende opleiding
crkbo-200x200
GRO Gat Register Opleidingen Erkend
CAT collectief therapeuten

Erkenning als coach

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je een certificaat. Daarnaast kun je er voor kiezen om als coach vermeld te worden op onze website, onder ‘gecertificeerde coaches’. Hier kunnen mensen die behoefte hebben aan een coach, op regio zoeken naar een leraar die bij hen past. Ook mag je het ‘Meditatie Instituut Gecertificeerd’ logo gebruiken op je eigen website.

Meditatie Instituut Gecertificeerd

Data Coach Opleiding 2025

De lesdagen zijn in blokken van twee aaneengesloten dagen op vrijdag en zaterdag. Het idee dat je de zondag voor jezelf kunt gebruiken voor integratie en verwerking.
Onderstaande data geldt voor de opleiding die in januari 2025 start.

24 + 25 januari 2025
7 + 8 februari 2025
7 + 8 maart 2025
11 + 12 april 2025
16 + 17 mei 2025
19 + 20 september 2025
10 + 11 oktober 2025
14 + 15 november 2025
12 + 13 december 2025

Alle lesdagen zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur.

> bekijk hier de data van de opleiding welke aanvang had in 2024

Studiebelasting

Studiebelasting voor deze opleiding bedraagt ongeveer 4 uur per week (gemiddeld), exclusief de lesdagen en exclusief meditatie:

 • Contact-uren op locatie
 • Huiswerk, studie en meditatie
 • Reflectieverslagen
 • Eindverslag
 • Vanaf blok 4 – Praktijk oefenen met de coachvaardigheden
 • Eindopdracht t.b.v. theoretisch examen (thuis)
 • Eindgesprek

Deelnemers

Er kunnen maximaal 18 deelnemers meedoen aan deze opleiding.
De opleiding gaat door bij minimaal 8 deelnemers.

 

Meer informatie en aanmelden

Vraag vrijblijvend meer informatie aan door een e-mail te sturen naar [email protected]. Voor telefonisch toelichting kun je contact opnemen met Gerjan Schoemaker op het telefoonnummer 038-8801530, hij kan in detail alle vragen over deze opleiding beantwoorden.

Aanmelden voor de opleiding kan via het aanmeldformulier.

Video over deze coach opleiding:

Locatie

De locatie van deze opleiding is Burgemeester van Roijensingel 10a in Zwolle (in het Gebouw van YogaYou).
Dit is op ongeveer vijf minuten loopafstand van Station Zwolle en parkeerplekken zijn er op ongeveer drie minuten loopafstand (Parkeerterrein Burgemeester van Roijensingel).

Docenten

De hoofddocent van deze opleiding is Rikkie Postema.
Gerjan Schoemaker is assistent en gastdocent. Voor 2025 komen er nog één of twee assistenten bij.

Kosten

De kosten voor deze opleiding betreffen €3480,00 vrijgesteld van BTW.

Uitvallen lessen, online deelname en andere methoden

We gaan er niet vanuit, maar mocht er onverhoopt een lesdag niet plaats kunnen vinden dan wordt deze verschoven naar een nieuwe datum, of wordt de les aangeboden via een livestream. De voorkeur gaat hierbij altijd uit naar lesdagen op locatie, maar bij overmacht zoals een pandemie of bij ziekte van de hoofddocent worden de lessen, of delen daarvan, online aangeboden. De werkwijze is dat we eerst gaan proberen de datum van een les te verschuiven. Of dit mogelijk is hangt af van verschillende omstandigheden. Het kan dan natuurlijk zijn dat de nieuwe datum niet in jouw agenda past, dan is deze na te kijken via een opname die wij van de les maken. Op verzoek kun je ook aan de lessen deelnemen via livestream. Bij bepaalde onderdelen is een livestream niet het meest ideaal,  maar de mogelijkheid wordt wel geboden. Indien het nodig is om de hoofddocent te vervangen, kan het zijn dat bepaalde coachingsmethoden die vooraf zijn gecommuniceerd, worden vervangen door andere, passende methoden binnen de context van integrale essentiecoaching.

Aanmelden voor de ‘Opleiding Integraal Essentiecoach’

Aanmelden voor de Opleiding Integraal Essentiecoach bij Meditatie Instituut Nederland (aanvang vrijdag 24 januari 2025) kan via onderstaand formulier.

Indien je gebruik wenst te maken van betalen in termijnen, of betaling via bankoverschrijving, kun je hierover contact opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Let op! Zolang er nog plek is staat er onderaan het bedrag van €3480. Als dit er niet staat maar er staat €0, dan zit de opleiding helaas vol. Dan kun je nog wel op de wachtlijst komen door een e-mail te sturen met als onderwerp: wachtlijst integraal essentiecoach en vermelding van je naam, telefoonnummer en e-mail adres.

Bedrijfsnaam is optioneel in onderstaand formulier. Vul deze alleen in indien je de factuur op naam van je bedrijf wenst te ontvangen. Neem contact met ons op indien de factuur naar een ander adres verstuurd dient te worden dan je eigen adres, of als de tenaamstelling anders dient te zijn.


 • iDEAL
 • Bancontact


Totaal


Veelgestelde vragen

Rikkie Postema over de verhouding tussen oefenen en theorie in de Opleiding Integraal Essentiecoach.

Rikkie Postema vertelt welke voorkennis nodig is voor de Opleiding Integraal Essentiecoach.

Binnenkort hier inhoud FAQ

Andere benamingen die ook worden gebruikt bij deze opleiding zijn Opleiding Bewustzijnscoach, Opleiding Non-Duaal Coachen en Spirituele Coach Opleiding.