Gerjan Schoemaker

Meditatieleraar & Oprichter Meditatie Instituut Nederland

Gerjan Schoemaker is hoofddocent van de meditatie opleiding en verzorgt meditatielessen, vipassana retraites en cursussen. Hij heeft zijn eerste onderricht gehad bij Dingeman Boot vanuit de Boeddhistische Theravada traditie. Gerjan is daarna verder breed opgeleid en verdiept zich zowel in traditionele- als in moderne psychologie en filosofie. Zijn visie is met name gevormd door inzichten uit het Boeddhisme en Advaita, welke Gerjan op seculiere wijze interpreteert en doorgeeft. Daarnaast heeft Gerjan diverse psychologie, yoga- en meditatie gerelateerde opleidingen en cursussen gevolgd waaronder Opleiding Psychosociale Basiskennis, Opleiding Medische basiskennis, Opleiding tot Professioneel Meditatieleraar, diverse Boeddhistische verdiepingscursussen, basisjaar Yogaopleiding bij Saswitha, Yoga & Adem opleiding bij Yoga You, The Work van Byron Katie basic & advanced, cursus Shin Do, Gordon training ‘effectief communiceren met kinderen’ en de Opening & Fundament trainingen bij Venwoude levensschool. De retraites die Gerjan begeleidt zijn met name vipassana retraites, vaak gecombineerd met yoga. Gerjan is in het verleden zes jaar mede-eigenaar geweest van een reclamebureau en zeven jaar eigenaar van een online marketingbureau. Dit heeft hij lange tijd gecombineerd naast zijn functies als meditatiedocent en retraite begeleider. In 2019 heeft Gerjan zijn online marketingbureau verkocht zodat hij zich helemaal kan richten op meditatie gerelateerde activiteiten, en het nog verder verdiepen in meditatie gerelateerde psychologie en filosofie.

Gerjan Schoemaker meditatieleraar

Lezingen door Gerjan Schoemaker

Uitleg over de Vier Nobele Waarheden:

Waarom niet verzitten bij ongemak in meditatie:

Aandachtig zijn van de adem:

 

Geleide meditaties door Gerjan Schoemaker

Geleide meditatie gericht op loslaten:

 

Geleide concentratie-meditatie:

In de pers

Artikel in &C Magazine van Chantal Janzen over de Osho Dynamische Meditatie:

Gerjan Schoemaker in &C Magazine over Osho Dynamic Meditatie

Artikel BodhiTV:

Interview Bodhitv

Artikel Boeddhistisch Dagblad:

Gerjan Boeddhistisch Dagblad

Opleiding, retraites en cursussen verzorgt door Gerjan Schoemaker

Meditatie opleiding

Een transformatieve reis van 1,5 jaar waarbij je uiteenlopende meditatie- en gerelateerde methoden leert zoals adem-oefeningen, ontspanningsoefeningen en zelfonderzoek-methoden.

Meditatie Cursus

In deze meditatie cursus leer je mediteren in één weekend. Je leert de basis van verschillende methoden als ook de basis van de achterliggende psychologie en filosofie.

Meditatie retraites

Retraites van 3 tot 10 dagen. Met name Vipassana retraites, eventueel gecombineerd met yoga of gericht op de Vier Hartkwaliteiten (liefdevolle vriendelijkheid, compassie, medevreugde en gelijkmoedigheid).

Naast bovenstaande activiteiten is Gerjan ook trainer van andere cursussen gerelateerd aan bewustzijnsontwikkeling (bekijk hier alle cursussen) en begeleid Gerjan een meditatiegroep met meditatieavonden in Zwolle.


Ontvang inspiratiemails met:
- Aankondigingen van retraites & cursussen
- Meditatievideo's e.a. inspiratie