fbpx
100 quotes van de Dalai Lama

100 quotes van de Dalai Lama

De Dalai Lama is één van de meest inspirerende Boeddhistische meesters van deze tijd. Hij staat onder meer bekend om zijn wijsheid in combinatie met zijn vriendelijkheid en humor. Werkelijk een leraar van deze tijd, waar hij ook voorstander is van onderzoek naar Boeddhisme en meditatie. Hij heeft veel rake uitspraken. Hieronder 100 citaten, spreuken en quotes van de Dalai Lama.

100 quotes door de Dalai Lama in het Nederlands:

 1. “De grootste overwinning is overwinning op jezelf.”
 2. “Wees vriendelijk wanneer dat mogelijk is. Het is altijd mogelijk.”
 3. “De enige manier om vrede te vinden, is door te kijken naar onszelf en niet naar anderen.”
 4. “De ware bron van geluk is niet het bezit van dingen, maar het waarderen van wat we hebben.”
 5. “We kunnen niet veranderen wat er om ons heen gebeurt, maar we kunnen wel veranderen hoe we erop reageren.”
 6. “Het doel van ons leven is om gelukkig te zijn.”
 7. “De grootste fout die je kunt maken in het leven is om altijd bang te zijn een fout te maken.”
 8. “Glimlach naar iedereen, en uw wereld zal een betere plek zijn.”
 9. “Onze ware vijand is niet de buitenwereld, maar onze eigen onwetendheid, angst en vooroordelen.”
 10. “Waar er liefde is, is er geen ruimte voor haat.”
 11. “Ons menselijk geluk hangt af van de mate waarin we anderen helpen.”
 12. “Wees dankbaar voor kleine dingen, grote dingen en alles daartussenin.”
 13. “Liefde en mededogen zijn niet alleen gevoelens, het zijn ook acties.”
 14. “Er is geen enkele religie die de waarheid bezit, maar elke religie heeft een stukje van de waarheid.”
 15. “Echte wijsheid komt voort uit het begrijpen van onze eigen beperkingen.”
 16. “We kunnen niet volledig gelukkig zijn zolang anderen dat niet zijn.”
 17. “Niemand kan alles doen, maar iedereen kan iets doen.”
 18. “Laten we ons richten op wat ons verbindt in plaats van wat ons verdeelt.”
 19. “De grootste rijkdom is innerlijke vrede.”
 20. “Laten we nooit de waarde van stilte onderschatten.”
 21. “Onze ware rijkdom is de rijkdom van het hart en de geest.”
 22. “Verander de wereld door eerst jezelf te veranderen.”
 23. “Gelukkig zijn is geen kwestie van externe omstandigheden, maar van innerlijke houding.”
 24. “Laten we niet alleen luisteren naar wat mensen zeggen, maar ook naar wat ze niet zeggen.”
 25. “Wanneer we anderen helpen, helpen we onszelf.”
 26. “Laten we de wereld verbeteren door ons eigen gedrag te verbeteren.”
 27. “Niemand kan ons van onze innerlijke vrede beroven, tenzij we het toestaan.”
 28. “De grootste mislukking is niet het vallen, maar het weigeren op te staan.”
 29. “Onze grootste kracht ligt in ons vermogen om anderen te inspireren.”
 30. “Laten we meer glimlachen, want glimlachen zijn de taal van de ziel.”
 31. “Laten we nooit vergeten dat we allemaal met elkaar verbonden zijn.”
 32. “Een open geest is een vruchtbare grond voor groei en ontwikkeling.”
 33. “Hoe meer we ons richten op anderen, hoe meer vervulling we in ons eigen leven vinden.”
 34. “De grootste rijkdom is niet materiële rijkdom, maar innerlijke rijkdom en vrede.”
 35. “Onze grootste vijand is niet de buitenwereld, maar onze eigen geest.”
 36. “We kunnen niet altijd alles controleren wat er om ons heen gebeurt, maar we kunnen wel controleren hoe we reageren.”
 37. “Het pad naar geluk is door anderen te dienen en te helpen.”
 38. “Laten we leren van gisteren, leven voor vandaag en hoopvol zijn voor morgen.”
 39. “We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar we kunnen wel de juiste houding ontwikkelen om ermee om te gaan.”
 40. “We moeten leren onze negatieve emoties te beheersen, zoals boosheid en haat, en deze omzetten in positieve emoties, zoals liefde en mededogen.”
 41. “Laten we ons concentreren op wat we kunnen doen in plaats van te focussen op wat we niet kunnen doen.”
 42. “Onze grootste prestatie is niet wat we bereiken in het leven, maar wie we worden in het proces.”
 43. “Laat angst ons niet beheersen, maar laten we het gebruiken als een motivatie om ons beter te maken.”
 44. “Laten we ons concentreren op het cultiveren van innerlijke schoonheid, want dat is wat echt telt.”
 45. “De echte test van ons geloof is hoe we ons gedragen wanneer we worden geconfronteerd met uitdagingen en tegenslagen.”
 46. “Laten we ons concentreren op onze gelijkenissen in plaats van op onze verschillen, want dat is wat ons verenigt.”
 47. “We moeten leren vergeven, want vergeving is de sleutel tot innerlijke vrede.”
 48. “Gelukkig zijn betekent niet dat alles perfect is, maar dat we ervoor kiezen om de goede dingen in ons leven te zien en te waarderen.”
 49. “Laten we leren om te gaan met verandering, want verandering is de enige constante in het leven.”
 50. “Onze grootste kracht ligt in onze geestelijke veerkracht.”
 51. “We moeten leren om niet zo hard voor onszelf te zijn en onszelf te accepteren voor wie we zijn.”
 52. “Laten we leren van de fouten van anderen, zodat we onze eigen fouten niet hoeven te maken.”
 53. “Onze ware kracht ligt in onze moed om kwetsbaar te zijn.”
 54. “Laten we ons niet laten afleiden door het uiterlijke en ons concentreren op het innerlijke.”
 55. “Onze grootste uitdaging is niet om anderen te veranderen, maar om onszelf te veranderen.”
 56. “Laten we ons richten op het vinden van oplossingen in plaats van te focussen op problemen.”
 57. “Onze grootste vreugde ligt in het helpen van anderen en het maken van een verschil in hun leven.”
 58. “Laten we dankbaar zijn voor alles wat we hebben en niet gefocust zijn op wat we missen, en ons richten op manieren om samen te werken voor een betere toekomst. We moeten leren om geduldig te zijn met anderen en begrip te hebben voor hun perspectieven en achtergronden, want dat is waar echte vooruitgang begint.”
 59. “De sleutel tot succes is het ontwikkelen van een positieve geest.”
 60. “Laten we ons concentreren op wat we kunnen geven in plaats van op wat we kunnen krijgen.”
 61. “Laten we ons richten op het ontwikkelen van innerlijke rust en sereniteit, want dat is waar we echte vreugde vinden.”
 62. “Onze grootste beperkingen zijn de beperkingen die we onszelf opleggen.”
 63. “We moeten leren om geduldig te zijn en te vertrouwen op het proces van het leven.”
 64. “Laten we ons richten op het vinden van manieren om te groeien en te evolueren, in plaats van vast te zitten in oude patronen en gewoonten.”
 65. “Onze grootste vrijheid is onze vrijheid van keuze en onze vrijheid om onze eigen weg te bepalen.”
 66. “Laten we ons concentreren op het vinden van een gemeenschappelijke basis met anderen, want dat is wat ons verenigt als mensheid.”
 67. “Laten we leren om niet vast te zitten in ons verleden, maar ons te concentreren op het heden en de toekomst.”
 68. “Onze grootste zwakte is ons vermogen om onszelf te bedriegen. Laten we eerlijk zijn tegenover onszelf en anderen.”
 69. “We moeten leren om onze gedachten te observeren en te beheersen, in plaats van ons door onze gedachten te laten beheersen.”
 70. “Laten we ons richten op het vinden van manieren om vrede en harmonie te creëren in ons eigen leven en in de wereld om ons heen.”
 71. “Onze grootste waarde is ons vermogen om lief te hebben en mededogen te tonen.”
 72. “Laten we ons concentreren op het ontwikkelen van onze eigen innerlijke kracht en veerkracht, zodat we elke uitdaging aan kunnen.”
 73. “We moeten leren om ons te concentreren op het hier en nu, in plaats van ons zorgen te maken over het verleden of de toekomst.”
 74. “Laten we ons richten op het vinden van manieren om te geven aan anderen, in plaats van alleen maar te nemen.”
 75. “Onze grootste uitdaging is om ons bewust te zijn van ons eigen gedrag en hoe dit anderen beïnvloedt.”
 76. “We moeten leren om niet te oordelen, maar om anderen te accepteren voor wie ze zijn.”
 77. “Laten we ons concentreren op het vinden van manieren om ons te verbinden met anderen en de wereld om ons heen.”
 78. “Onze grootste droom moet zijn om een betere wereld te creëren voor toekomstige generaties.”
 79. “Laten we leren om dankbaar te zijn voor de kleine dingen in het leven, want deze brengen de grootste vreugde.”
 80. “Onze grootste kracht ligt in onze verbinding met anderen en het universum om ons heen.”
 81. “Laten we ons richten op het vinden van manieren om onze angsten te overwinnen en onze dromen waar te maken, terwijl we ons concentreren op het ontwikkelen van innerlijke kracht en veerkracht, zodat we in staat zijn om te gaan met alle uitdagingen die op ons pad komen.”
 82. “We moeten leren om te leven in harmonie met de natuur en ons te richten op duurzaamheid.”
 83. “Laten we ons concentreren op het vinden van manieren om anderen te dienen en bij te dragen aan de wereld om ons heen.”
 84. “Onze grootste vijand is onze eigen negativiteit en onze grootste vriend is onze eigen positiviteit.”
 85. “We moeten leren om anderen te vergeven en onszelf te vergeven voor onze fouten en misstappen.”
 86. “Laten we ons richten op het ontwikkelen van een diepe, liefdevolle relatie met onszelf, want dat is waar alle liefde begint.”
 87. “Onze grootste inspiratie moet zijn om anderen te helpen en bij te dragen aan een betere wereld.”
 88. “We moeten leren om niet vast te zitten in onze eigen overtuigingen en dogma’s, maar open te staan voor nieuwe ideeën en perspectieven.”
 89. “Laten we ons concentreren op het ontwikkelen van innerlijke vrede en harmonie, want dat is waar we echte gelukzaligheid vinden.”
 90. “Onze grootste prestatie is ons vermogen om anderen te helpen en bij te dragen aan het welzijn van de wereld om ons heen.”
 91. “We moeten leren om ons bewust te zijn van onze eigen emoties en gedachten, zodat we ze kunnen beheersen en niet door hen worden beheerst.”
 92. “Laten we ons richten op het ontwikkelen van een dieper begrip van onszelf en anderen, want dat is waar compassie begint.”
 93. “Onze grootste verantwoordelijkheid is om bij te dragen aan het welzijn van anderen en de wereld om ons heen.”
 94. “We moeten leren om niet vast te zitten in ons eigen lijden, maar ons te richten op manieren om anderen te helpen en bij te dragen aan het welzijn van de wereld.”
 95. “Laten we ons concentreren op het ontwikkelen van een diepe spirituele verbinding met onszelf en het universum om ons heen, want dat is waar we echte vreugde vinden.”
 96. “Onze grootste kracht ligt in ons vermogen om te verbinden met anderen en samen te werken voor een gemeenschappelijk doel.”
 97. “We moeten leren om niet vast te zitten in onze eigen beperkingen, maar ons te richten op manieren om te groeien en te evolueren als mens.”
 98. “Laten we ons concentreren op het ontwikkelen van innerlijke wijsheid en inzicht, want dat is waar we echte vrijheid vinden.”
 99. “Onze grootste zegen is ons vermogen om lief te hebben en mededogen te tonen voor anderen en de wereld om ons heen.”
 100. “We moeten leren om te leven in het moment en te genieten van het hier en nu, want dat is waar het leven werkelijk plaatsvindt.”

5 beroemde uitspraken van de Dalai Lama

Het is niet zozeer te zeggen wat de meest bekende quotes, spreuken en citaten van de Dalai Lama zijn, maar de volgende vijf zijn in ieder geval zeer bekende uitspraken:

 1. “The purpose of our lives is to be happy.”
  (Het doel van ons leven is om gelukkig te zijn.)
 2. “Be kind whenever possible. It is always possible.”
  (Wees vriendelijk wanneer het maar kan. Het is altijd mogelijk.)
 3. “Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions.” (Geluk is niet iets kant-en-klaars. Het komt voort uit je eigen acties.)
 4. “If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.”
  (Als je wilt dat anderen gelukkig zijn, beoefen dan compassie. Als je gelukkig wilt zijn, beoefen dan compassie.)
 5. “The ultimate authority must always rest with the individual’s own reason and critical analysis.”
  (De uiteindelijke autoriteit moet altijd rusten bij de eigen redenering en kritische analyse van het individu.)

Deze citaten weerspiegelen enkele van de belangrijkste thema’s die de Dalai Lama tijdens zijn leven heeft benadrukt, waaronder geluk, vriendelijkheid, compassie en de kracht van het individuele denken en handelen.


Coach Opleiding

Achtergrond informatie over de Dalai Lama

De Dalai Lama is de spirituele leider van het Tibetaans boeddhisme en een van de meest invloedrijke religieuze figuren ter wereld. Zijn oorspronkelijke naam is Tenzin Gyatso en hij werd geboren in 1935 in een klein dorpje genaamd Taktser in Tibet.

Op slechts 2-jarige leeftijd werd hij geïdentificeerd als de 14e reïncarnatie van de Dalai Lama, de hoogste spirituele leider van Tibet. Als kind werd hij opgeleid in de boeddhistische filosofie en tradities, en op 15-jarige leeftijd werd hij officieel geïnstalleerd als de politieke leider van Tibet.

In 1959 werd Tibet echter bezet door China en de Dalai Lama vluchtte naar India, waar hij politiek asiel kreeg en een regering in ballingschap oprichtte. Sindsdien heeft hij zich ingezet voor de bevordering van de Tibetaanse cultuur en religie, en heeft hij wereldwijd bekendheid verworven als een voorvechter van geweldloosheid, vrede en compassie.


Meditatie Opleiding

De Dalai Lama heeft talloze onderscheidingen ontvangen voor zijn inzet voor vrede en menselijke waardigheid, waaronder de Nobelprijs voor de Vrede in 1989. Hij heeft ook talloze boeken geschreven over boeddhistische filosofie en ethiek, en zijn leringen worden wereldwijd gevolgd en gewaardeerd door mensen van alle religies en achtergronden.

Verschillende bronnen en vertalingen voor deze citaten en quotes

Deze quotes van de Dalai Lama zijn door de jaren heen gemaakt en komen voort uit verschillende bronnen. Denk aan toespraken, interviews en boeken van de Dalai Lama. Enkele bronnen waar deze quotes en citaten uit voort komen:

 • “The Art of Happiness” door de Dalai Lama en Howard C. Cutler
 • “The Book of Joy” door de Dalai Lama en Desmond Tutu
 • “The Dalai Lama’s Little Book of Inner Peace” door de Dalai Lama
 • “The Dalai Lama’s Little Book of Wisdom” door de Dalai Lama
 • “The Pocket Dalai Lama” door de Dalai Lama
 • Interviews met de Dalai Lama door verschillende journalisten en media-organisaties

Sommige citaten kunnen verschillende vertalingen kunnen hebben en de formulering kan soms afwijken tussen verschillende bronnen. Ook zijn sommige uitspraken automatisch vertaald waardoor het soms niet in perfect Nederlands is geformuleerd of vertaald.


Meditatie Retraites

Wij organiseren regelmatig meditatie retraites en meditatie dagen.

Meditatie Inspiratiemails

Ontvang inspiratiemails met o.a. retraite aankondigingen, meditatievideo's en tips.

Overzicht komende activiteiten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Ontvang inspiratiemails met:
- Aankondigingen van retraites & cursussen
- Meditatievideo's e.a. inspiratie