Boeddha Quotes

Boeddha quotes en Boeddhistische spreuken

Echte of valse Boeddha quotes?

Er doen veel prachtige quotes van de Boeddha de ronde. Van sommige is het de vraag of ze werkelijk van hem afkomstig zijn of dat het gewoon een mooie Boeddhistische spreuk is. Welke uitspraken van de Boeddha zijn niet alleen erg mooi en zo waar, maar ook waarheidsgetrouw? We bespreken hier een aantal quotes van de Boeddha, met verwijzing naar hun afkomst. Aangezien het hier gaat om hele oude geschriften, kunnen we er enigszins vanuit gaan dat hij deze uitspraken inderdaad zelf heeft gedaan. Wel is het zo dat enkele van deze quotes uit de eerste Sutta’s, het Pali canon komen, terwijl anderen uit latere geschriften, zoals de Dhammapada komen. Vanzelfsprekend is er meer twijfel en discussie over de authenticiteit van de latere geschriften. Maar vooral de laatste decennia circuleren er een hele hoop valse quotes rond, die wel heel Boeddhistisch klinken, en misschien ook wel passend zijn bij de Boeddhistische uitgangspunten, maar niet authentiek zijn. Deze ‘valse Boeddha quotes’ die later in omloop zijn gekomen, komen dan ook niet terug op deze pagina. We hebben de quotes in het Engels geformuleerd, omdat deze zo het mees worden verspreid en vaak is de eerste vertaling vanuit het Pali naar de Engelste taal gedaan, en komt het daardoor ook het dichts bij de essentie van de uitspraak.

“Just as the great ocean has one taste, the taste of salt, so also this teaching and discipline has one taste, the taste of liberation.”

Deze uitspraak van de Boeddha komt uit de Udana, een Boeddhistisch geschrift (onderdeel van het Pali Canon). De vrije vertaling hiervan luidt: Zoals de grote oceaan één smaak heeft, de smaak van zout, zo heeft ook deze leer en discipline één smaak, de smaak van bevrijding. Net als aan de zee, kunnen we allerlei eigenschappen toedichten aan de Boeddhistische leer en de benodigde discipline, bijvoorbeeld om dagelijks te mediteren. De belangrijkste is echter bevrijding, op weg naar verlichting.


25 mei is er een online informatie avond voor onze erkende Opleiding Meditatieleraar van 1,5 jaar. Naast dat je wordt opgeleid tot meditatieleraar is deze opleiding ook transformerend als het gaat om je eigen proces. Lees hier meer over deze opleiding.


“Drop by drop is the water pot filled. Likewise, the wise man, gathering it little by little, fills himself with good.”

Deze Boeddha quote vinden we terug in de Dhammapada, een verzameling van 423 verzen uit het Boeddhisme, verdeeld over 26 hoofdstukken. We kunnen deze quote vertalen als: Druppel voor druppel is de waterpot gevuld. Op dezelfde manier vult de wijze man, die beetje bij beetje verzamelt, zich met het goede. Wijsheid krijgen we immers niet in één keer, maar stap voor stap. We zullen het geduld moeten opbrengen om die wijsheid langzaam tot ons te mogen nemen, net zoals de waterpot zonder haasten zal wachten tot hij volledig met water is gevuld.

“The root of suffering is attachment.”

Deze uitspraak van de verlichte Boeddha komt uit de Sunakkhatta Sutta. De betekenis is duidelijk: De wortel van lijden is gehechtheid. Hoe meer we ons hechten, aan mensen en aan materie, hoe groter de kans op lijden, bijvoorbeeld als we iemand of een bezitting kwijt raken. Het is de kunst om diepe verbinding aan te gaan zonder ons te hechten. Dit hoeft dus niets te zeggen over de kwaliteit van die verbinding of van de mate van houden van iemand.

Lees ook de Vier Nobele Waarheden.

“Radiate boundless love towards the entire world.”

Deze liefdevolle quote van de Boeddha vinden we terug in de Karaniya Metta Sutta. De vertaling luidt: Straal grenzeloze liefde uit naar de hele wereld. De strekking hiervan in de moderne tijd moge ook duidelijk zijn: wees compassievol en sluit niemand uit. Alleen met grenzeloze en dus onbeperkte liefde, met compassie en zonder oordelen, dragen we echt iets bij aan een mooiere en betere wereld.

Lees ook deze pagina over Metta meditatie of deze pagina over de Brahma Vihara.

“You yourself must strive. The Buddhas only point the way.”

Ook deze uitspraak komt uit de Dhammapada, met zijn 423 verzen uit het Boeddhisme. De vertaling is niet zo ingewikkeld: Je moet er zelf naar streven. De Boeddha’s wijzen alleen de weg. Je krijgt geen Boeddhistische routebeschrijving, wel een aanduiding van de richting, steeds weer op jouw pad naar vrijheid en verlichting. Maar het streven naar en de stappen zetten moet uit jezelf komen.

“Give, even if you only have a little.”

Deze korte, maar erg duidelijke quote van de Boeddha, staat ook in de Dhammapada. De korte vertaling luidt: Geef, ook als je maar een beetje hebt. Deze spreuk kunnen we natuurlijk ook makkelijk breder te trekken. Geven zit niet alleen in fysieke dingen. Je kunt ook liefde geven of mensen laten delen in andere rijkdom die jij bezit.

Bekijk ook deze Youtube video over vrijgevigheid.

“Whatever is not yours … your letting go of it will be for your longterm happiness & benefit.”

Deze Boeddha uitspraak komt uit de Na Tumhaka Sutta. In onze woorden betekent dit: Wat niet van jou is … het loslaten ervan is ten behoeve van jouw lange termijn geluk en voordeel. In de Na Tumhaka Sutta gaat men heel ver m.b.t. loslaten, zo is ook jouw lichaam en jouw intelligentie volgens deze Sutta niet van jou. Feit is dat alles waar je je niet aan hecht en alles wat je loslaat jou niet hindert onderweg naar ultieme vrijheid. De weg naar verlichting ligt dan nog meer open voor jou.

Lees ook de pagina’s tegengiften voor hebzucht en leven vanuit overgave.

“Better it is to live one day seeing the rise and fall of things than to live a hundred years without ever seeing the rise and fall of things.”

Ook deze quote van de verlichte Boeddha komt uit de Dhammapada. In het Nederlands: Het is beter om op een dag de opkomst en de ondergang van de dingen te zien dan honderd jaar te leven zonder ooit de opkomst en de ondergang van de dingen te zien. Ook deze uitspraak kan je veel breder trekken. Het gaat in het leven niet om kwantiteit (aantal levensjaren in dit geval) maar om kwaliteit. Het leven is te prachtig om het maar gewoon aan je voorbij te laten trekken. Zingeving kan bijvoorbeeld je leven enorm verrijken. Al is het relatief een klein deel van je leven: het geeft een enorme rijkdom, voor jezelf, voor de mensen om je heen, voor de hele wereld.


Meditatie Retraites

Wij organiseren regelmatig meditatie retraites en meditatie dagen.

Meditatie Inspiratiemails

Ontvang inspiratiemails met o.a. retraite aankondigingen, meditatievideo's en tips.

Overzicht komende activiteiten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meditatie Instituut Nederland Logo


Ontvang inspiratiemails met:
- Aankondigingen van retraites & cursussen
- Meditatievideo's e.a. inspiratie