fbpx
Boeddha Quotes

Boeddha quotes en Boeddhistische spreuken

Echte of valse Boeddha quotes?

Er doen veel prachtige quotes van de Boeddha de ronde. Van sommige is het de vraag of ze werkelijk van hem afkomstig zijn of dat het gewoon een mooie Boeddhistische spreuk is. Welke uitspraken van de Boeddha zijn niet alleen erg mooi en zo waar, maar ook waarheidsgetrouw? We bespreken hier een aantal quotes van de Boeddha, met verwijzing naar hun afkomst. Aangezien het hier gaat om hele oude geschriften, kunnen we er enigszins vanuit gaan dat hij deze uitspraken inderdaad zelf heeft gedaan. Wel is het zo dat enkele van deze quotes uit de eerste Sutta’s, het Pali canon komen, terwijl anderen uit latere geschriften, zoals de Dhammapada komen. Vanzelfsprekend is er meer twijfel en discussie over de authenticiteit van de latere geschriften. Maar vooral de laatste decennia circuleren er een hele hoop valse quotes rond, die wel heel Boeddhistisch klinken, en misschien ook wel passend zijn bij de Boeddhistische uitgangspunten, maar niet authentiek zijn. Deze ‘valse Boeddha quotes’ die later in omloop zijn gekomen, komen dan ook niet terug op deze pagina. We hebben de quotes in het Engels geformuleerd, omdat deze zo het mees worden verspreid en vaak is de eerste vertaling vanuit het Pali naar de Engelste taal gedaan, en komt het daardoor ook het dichts bij de essentie van de uitspraak.

“Just as the great ocean has one taste, the taste of salt, so also this teaching and discipline has one taste, the taste of liberation.”

Deze uitspraak van de Boeddha komt uit de Udana, een Boeddhistisch geschrift (onderdeel van het Pali Canon). De vrije vertaling hiervan luidt: Zoals de grote oceaan één smaak heeft, de smaak van zout, zo heeft ook deze leer en discipline één smaak, de smaak van bevrijding. Net als aan de zee, kunnen we allerlei eigenschappen toedichten aan de Boeddhistische leer en de benodigde discipline, bijvoorbeeld om dagelijks te mediteren. De belangrijkste is echter bevrijding, op weg naar verlichting.

“Drop by drop is the water pot filled. Likewise, the wise man, gathering it little by little, fills himself with good.”

Deze Boeddha quote vinden we terug in de Dhammapada, een verzameling van 423 verzen uit het Boeddhisme, verdeeld over 26 hoofdstukken. We kunnen deze quote vertalen als: Druppel voor druppel is de waterpot gevuld. Op dezelfde manier vult de wijze man, die beetje bij beetje verzamelt, zich met het goede. Wijsheid krijgen we immers niet in één keer, maar stap voor stap. We zullen het geduld moeten opbrengen om die wijsheid langzaam tot ons te mogen nemen, net zoals de waterpot zonder haasten zal wachten tot hij volledig met water is gevuld.


Coach Opleiding

“The root of suffering is attachment.”

Deze uitspraak van de verlichte Boeddha komt uit de Sunakkhatta Sutta. De betekenis is duidelijk: De wortel van lijden is gehechtheid. Hoe meer we ons hechten, aan mensen en aan materie, hoe groter de kans op lijden, bijvoorbeeld als we iemand of een bezitting kwijt raken. Het is de kunst om diepe verbinding aan te gaan zonder ons te hechten. Dit hoeft dus niets te zeggen over de kwaliteit van die verbinding of van de mate van houden van iemand.

Lees ook de Vier Nobele Waarheden.

“Radiate boundless love towards the entire world.”

Deze liefdevolle quote van de Boeddha vinden we terug in de Karaniya Metta Sutta. De vertaling luidt: Straal grenzeloze liefde uit naar de hele wereld. De strekking hiervan in de moderne tijd moge ook duidelijk zijn: wees compassievol en sluit niemand uit. Alleen met grenzeloze en dus onbeperkte liefde, met compassie en zonder oordelen, dragen we echt iets bij aan een mooiere en betere wereld.


Meditatie Opleiding

Lees ook deze pagina over Metta meditatie of deze pagina over de Brahma Vihara.

“You yourself must strive. The Buddhas only point the way.”

Ook deze uitspraak komt uit de Dhammapada, met zijn 423 verzen uit het Boeddhisme. De vertaling is niet zo ingewikkeld: Je moet er zelf naar streven. De Boeddha’s wijzen alleen de weg. Je krijgt geen Boeddhistische routebeschrijving, wel een aanduiding van de richting, steeds weer op jouw pad naar vrijheid en verlichting. Maar het streven naar en de stappen zetten moet uit jezelf komen.

“Give, even if you only have a little.”

Deze korte, maar erg duidelijke quote van de Boeddha, staat ook in de Dhammapada. De korte vertaling luidt: Geef, ook als je maar een beetje hebt. Deze spreuk kunnen we natuurlijk ook makkelijk breder te trekken. Geven zit niet alleen in fysieke dingen. Je kunt ook liefde geven of mensen laten delen in andere rijkdom die jij bezit.

Bekijk ook deze Youtube video over vrijgevigheid.

“Whatever is not yours … your letting go of it will be for your longterm happiness & benefit.”

Deze Boeddha uitspraak komt uit de Na Tumhaka Sutta. In onze woorden betekent dit: Wat niet van jou is … het loslaten ervan is ten behoeve van jouw lange termijn geluk en voordeel. In de Na Tumhaka Sutta gaat men heel ver m.b.t. loslaten, zo is ook jouw lichaam en jouw intelligentie volgens deze Sutta niet van jou. Feit is dat alles waar je je niet aan hecht en alles wat je loslaat jou niet hindert onderweg naar ultieme vrijheid. De weg naar verlichting ligt dan nog meer open voor jou.

Lees ook de pagina’s tegengiften voor hebzucht en leven vanuit overgave.

“Better it is to live one day seeing the rise and fall of things than to live a hundred years without ever seeing the rise and fall of things.”

Ook deze quote van de verlichte Boeddha komt uit de Dhammapada. In het Nederlands: Het is beter om op een dag de opkomst en de ondergang van de dingen te zien dan honderd jaar te leven zonder ooit de opkomst en de ondergang van de dingen te zien. Ook deze uitspraak kan je veel breder trekken. Het gaat in het leven niet om kwantiteit (aantal levensjaren in dit geval) maar om kwaliteit. Het leven is te prachtig om het maar gewoon aan je voorbij te laten trekken. Zingeving kan bijvoorbeeld je leven enorm verrijken. Al is het relatief een klein deel van je leven: het geeft een enorme rijkdom, voor jezelf, voor de mensen om je heen, voor de hele wereld.

 

60 quotes van de Boeddha uit de Sutta’s vertaald naar het Nederlands

Hieronder nog 50 quotes van de Boeddha die overgenomen zijn uit het Pali Canon, vertaald naar het Nederlands:

 1. “We zijn wat we denken. Alles wat we zijn, ontstaat uit onze gedachten. Met onze gedachten scheppen we de wereld.” – Dhammapada 1.1
 2. “Laat niet toe dat het gedrag van anderen uw innerlijke vrede verstoort.” – Dhammapada 6.6
 3. “Een geest die vrij is van woede en haat is een gelukkige geest.” – Dhammapada 1.3
 4. “Vertrouwen komt voort uit integriteit en waarheid.” – Majjhima Nikaya 95
 5. “De geest is alles. Wat je denkt, dat word je.” – Dhammapada 1.2
 6. “Laat los wat voorbij is. Laat los wat nog moet komen. Richt je geest op het huidige moment.” – Majjhima Nikaya 131
 7. “Een goede daad brengt geluk in de toekomst, net zoals slechte daden leiden tot lijden.” – Anguttara Nikaya 5.57
 8. “Het is beter om één dag in wijsheid door te brengen dan honderd jaar in onwetendheid.” – Dhammapada 8.1
 9. “Geef niet op wat je wilt bereiken vanwege de tijd die nodig is om het te bereiken. De tijd zal toch voorbij gaan.” – Anguttara Nikaya 6.10
 10. “Hij die zijn geest beheerst, beheerst alles.” – Dhammapada 3.35
 11. “Houd van jezelf en observeer jezelf. Wees je eigen beste vriend.” – Majjhima Nikaya 135
 12. “Deze wereld is vergankelijk. Er is geen blijvend geluk hier. Bereid jezelf voor op de volgende wereld.” – Dhammapada 16.1
 13. “Geef niet toe aan woede, want woede is een vergif.” – Majjhima Nikaya 21
 14. “Laat liefde en mededogen uw leidraad zijn in alle handelingen.” – Dhammapada 9.1
 15. “De grootste overwinning is overwinnen van je eigen geest.” – Dhammapada 8.4
 16. “Er is niemand op deze wereld die meer verdient om te worden behandeld dan jij.” – Anguttara Nikaya 4.65
 17. “Er is geen pad naar geluk. Geluk is het pad.” – Dhammapada 2.21
 18. “Als je spreekt, spreek dan met vriendelijkheid. Als je handelt, handel dan met vriendelijkheid. Als je denkt, denk dan met vriendelijkheid.” – Sutta Nipata 143-144
 19. “De wortel van lijden is gehechtheid. Laat los wat je vasthoudt en je zult bevrijd worden van lijden.” – Majjhima Nikaya 170
 20. “Laat de waarheid je gids zijn, niet je verlangens.” – Dhammapada 3.47
 21. “Net zoals een kaars geen licht kan geven zonder vuur, zo kunnen wij geen leven hebben zonder onze spiritualiteit.” – Dhammapada 146.
 22. “De geest is alles. Wat je denkt, dat word je.” – Dhammapada 1.
 23. “Laat los wat achter je ligt, laat los wat voor je ligt, en richt je op wat er nu is.” – Dhammapada 348.
 24. “De grootste overwinning is de overwinning op jezelf.” – Dhammapada 103.
 25. “Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg.” – Dhammapada 166.
 26. “Als je spreekt of handelt met een onzuivere geest, dan zal lijden je volgen zoals het wiel de voet van de ossen volgt die het karrenwiel trekken.” – Dhammapada 1.
 27. “Laten we leven in vreugde, zonder haat onder degenen die haten. Laten we leven in vrede, zonder angst onder degenen die bang zijn.” – Dhammapada 197.
 28. “Het geheim van gezondheid voor zowel geest als lichaam is niet treuren om het verleden, je geen zorgen maken over de toekomst, en niet piekeren over problemen, maar om wijsheid te verzamelen uit het heden.” – Anguttara Nikaya.
 29. “Je kunt niet reizen op het pad voordat je het pad wordt.” – Dhammapada 254.
 30. “De stilte van de geest is de grootste rijkdom van de mens.” – Sutta Nipata 1050.
 31. “Houd van jezelf en wees waakzaam. Vandaag, morgen, altijd. Eerst moet je van jezelf houden voordat je van iemand anders kunt houden.” – Sutta Nipata 141.
 32. “Laat het verleden los, accepteer het heden en creëer de toekomst.” – Sutta Nipata 1095.
 33. “Verdraag met geduld wat onverdraaglijk lijkt en vermijd onvermijdelijke dingen.” – Anguttara Nikaya 6.13.
 34. “Alles wat we zijn is het resultaat van wat we hebben gedacht.” – Dhammapada 1.
 35. “De kwaliteit van onze gedachten bepaalt de kwaliteit van ons leven.” – Sutta Nipata 113.
 36. “Deze wereld is vergankelijk. Zorg goed voor jezelf en laat het niet toe dat onwetendheid en begeerte je in de greep houden.” – Sutta Nipata 1078.
 37. “Als je een goede vriend vindt, verander dan jezelf en je leven zal veranderen.” – Dhammapada 328.
 38. “Wees niet ongeduldig bij tegenspoed, want het is geduld dat ons leert hoe we ons moeten transformeren.” – Sutta Nipata 1227.
 39. “De onwetende zoeker van geluk springt van de ene vreugde naar de andere in een cirkelgang van lijden.” – Dhammapada 290.
 40. “Wees meester van je geest, niet slaaf van je gedachten.” – Sutta Nipata 847.
 41. Er is geen vuur zoals passie, geen roeping hoger dan liefde. (Dhammapada 252)
 42. Laat woede los, laat haat los, laat jaloezie los, laat bekrompenheid los. (Dhammapada 221)
 43. Vrede ontstaat niet door conflicten te vermijden, maar door deze op te lossen op een geweldloze manier. (Anguttara Nikaya 6.4)
 44. Niet door haat wordt haat overwonnen; haat wordt overwonnen door liefde. Dit is een eeuwige wet. (Dhammapada 5)
 45. Alles wat we zijn komt voort uit onze gedachten. Met onze gedachten maken we de wereld. (Dhammapada 1)
 46. Wie zijn eigen natuur niet kent, kan nooit vrede vinden. (Udana-Varga 1.1)
 47. We zijn wat we denken. Alles wat we zijn, komt voort uit onze gedachten. Met onze gedachten scheppen we de wereld. (Dhammapada 2)
 48. Laat het verleden los, laat de toekomst los, concentreer je op het huidige moment. (Dhammapada 348)
 49. Wanneer woorden zowel waar als vriendelijk zijn, dan kunnen ze echt het hart raken. (Anguttara Nikaya 4.125)
 50. Zie het leven als een reis, en geniet van elke nieuwe dag als een nieuw avontuur. (Udana-Varga 27.1)
 51. De grootste overwinning is de overwinning over jezelf. (Dhammapada 103)
 52. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. (Dhammapada 229)
 53. Het is beter om duizend mijl te reizen dan om duizend boeken te lezen. (Anguttara Nikaya 1.208)
 54. Vrede begint met een glimlach. (Sutta Nipata 1438)
 55. Het leven is een uitdaging, we moeten ons best doen om te slagen. (Udana-Varga 5.3)
 56. Het is beter alleen te reizen dan met een slecht gezelschap. (Dhammapada 76)
 57. Niemand kan ons dwingen om te geloven wat we niet willen geloven. (Udana-Varga 5.6)
 58. De enige manier om de ware aard van het leven te begrijpen is door het te ervaren. (Dhammapada 218)
 59. Laat de gehechtheid los, want gehechtheid is de bron van alle lijden. (Dhammapada 285)
 60. Het geheim van gezondheid voor zowel geest als lichaam is niet te treuren om het verleden, zich geen zorgen te maken over de toekomst, en niet te piekeren over het heden. (Dhammapada 231-232)

 

Meer informatie


Meditatie Retraites

Wij organiseren regelmatig meditatie retraites en meditatie dagen.

Meditatie Inspiratiemails

Ontvang inspiratiemails met o.a. retraite aankondigingen, meditatievideo's en tips.

Overzicht komende activiteiten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Ontvang inspiratiemails met:
- Aankondigingen van retraites & cursussen
- Meditatievideo's e.a. inspiratie